Декларация за безпристрастност от Управител

Органът за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вида С е независим от заинтересованите страни. Персоналът в органа за контрол не е и няма да бъде разработчик, производител, доставчик, монтажник, купувач или лице, което поддържа обектите, които контролира, нито е упълномощен представител на…

Жалби и възражения

І. ЦЕЛ Процедурата регламентира и описва управлението на получена от клиента жалба или възражение. Целта е да се предприемат действия от ОКС за  проверка на всички постъпили жалби и възражения, осигуряване на подходящи действия за решаване на проблема, предприемане на…

Политика

Политика по качеството Ръководството на Орган за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вид С, към „ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Димитровград се ангажира със следното: o   Постигане на високо качество на предлаганите услуги и постигане на пълно съответствие с правните и други изисквания и…