Подаване на жалби/възражения

Ако имате жалби или възражения, моля да ги изпращате на e-mail: tetcontrol@gmail.com

Предварително може да се запознаете с процедурата за жалби и възражения на ОКС- Процедура за Жалби и възражения