Контакти

Contact USОфис: гр. Димитровград, 6400, кв. „Раковски“, ул. „Цар Борис І“, П.К №10, тел./факс:  +359  391/ 6 40 17

Изпитвателна станция: Източна индустриална зона, гр. Димитровград

e- mail: tetcontrol@gmail.com

Ръководител на органа за контрол:  инж. Андреян Янев

тел: 0888 200 312 и 0899 18 11 12

Отговорник по качеството и Отговорник метрологично осигуряване: инж. Виолета Цветкова

тел: 0888 378 230