Дейности извън обхвата на акредитация

 1. Пусконаладъчни дейности:
  • Измерване съпротивлението на изолацията.
  • Контрол/проверка на крайни електрически потребители от клас I, II и III съгласно стандарт DIN VDE 0701/0702
  • Проверка и настройката на релейните защити.
  • Други проверки, прегледи и настройки в зависимост от спецификата на пусканите в експлоатация съоръжения.
  • Подаване на напрежение и извърщване на функционални изпитания на съоръженията.
  • Издаване на сертификати и протоколи за извършените дейности.
 2. Монтажни, ремонтни и възстановителни дейности по ел. уредби до 1000 V.
 3. Проучвателни, проектантски и консултантски работи.
 4. Изпитване с повишено напрежение на ел. двигатели.
 5. Монтаж на нови и ремонт на съществуващи силови и осветителни инсталации.
 6. Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици.