За нас

„ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е създадена през 2001г. от инж. Анастасов. Основните предмети на дейност на фирмата са изграждане, въвеждане в експлоатация и ремонт на енергийни обекти. През 2006г. фирмата създава орган за контрол, който на 19.04.2007г. е акредитиран от Българска служба за акредитация, в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17020.
Висококвалифицираните специалисти с доказани теоретични и практически познания, както модерната апаратура, с която разполага Органът за контрол, са предпоставка за професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения. Орган за контрол „ТЕТ-КОНТРОЛ“ от вид С при “ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри.